NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD A PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

1.9. 2016 vchází v platnost nový Školní řád a Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků.

SEZNAMY ŽÁKŮ 1.ROČNÍKU PODLE TŘÍD

PRVNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN

Rozvrh pobytu žáků ve škole na začátku školního roku.

ŠATNÍ SKŘÍŇKY

Informace pro žáky 6.- 9. ročníku.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

PROVOZ ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH

PODĚKOVÁNÍ